VIVACOM отчита ръст на приходите и на потребителите за първите 9 месеца на годината

VIVACOM отчита ръст на приходите и на потребителите за първите 9 месеца на годината

През първите 9 месеца на годината VIVACOM е успяла да генерира приходи от 650,4 милиона лева, показват публикуваните от компанията финансови резултати. Това е увеличение с 4% спрямо 624,8 млн. лв. за същия период на миналата година. Разбивката по отделните пера показва, че приходите от фиксираните линии са се свили с 4%, но тези от мобилни услуги и от НУРТС са се увеличили съответно с 6% и 142%. Компанията е отчела и елиминации в по-голям размер. По отношение на общата коригирана печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за първите 9 месеца се наблюдава спад от 7% до 240,3 милиона лева.

При VIVACOM намалението е с 10% до 229 милиона лева, но печалбата на НУРТС се е увеличила с 587% до 11,7 милиона лева.  Мобилните абонати в края на периода са били 3,139 милиона, което е с 4% повече на годишна база, а 85% от тях са на срочен договор. Увеличава се и делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги и през третото тримесечие той се е увеличил до 32% от 27% за същия период на 2015 г. Компанията посочва, че заслуга за това има разширяването на покритието на 4G мрежата й, която е достъпна за над 75% от населението.

Ръст с 12% има и при абонатите на фиксиран интернет до 422 000, а почти половината от тях работят с оптичната мрежа на компанията. Абонатите на платена телевизия са се увеличили с 15% до 404 000, а 41% от тях ползват IPTV, което е с 14% повече на годишна база. Засилени са и инвестициите като процент от общите приходи – 21% спрямо 16% за същия период на 2015 г., а за първите 9 месеца VIVACOM е инвестирала 151 милиона лева (104 милиона преди година).