W3C ще са готови със спецификацията на HTML5 през 2014 г.

W3C ще са готови със спецификацията на HTML5 през 2014 г.
Макар и на HTML5 да се възлагат големи надежди, на практика те трудно биха могли да бъдат оправдани, имайки предвид, че от World Wide Web Consortium (W3C) не планираха да са готови с финалната версия на новия стандарт преди 2022 г. Това е ни повече, ни по-малко след 10 години и със сигурност изглежда ужасно далече. От W3C явно са осъзнали колко безумна би била тази ситуация и затова са пренаредили плановете си, като обещават спецификацията за HTML5 да бъде готова през 2014 г. Всъщност версията, която ще е кандидат за финална (HTML5 Candidate Recommendation), ще бъде готова още до края на 2012 г., а през 2014 г. ще е завършен финалният вариант. Всички части на новия стандарт, които не са стабилни или създават конфликти, ще бъдат изнесени в документацията за HTML5.1, като стандартът ще трябва да е готов до 2016 г.

http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html