А1 отчете силно тримесечие с ръст на основните показатели

А1 отчете силно тримесечие с ръст на основните показатели

Българското подразделение на А1 обяви финансовите резултати за третото тримесечие, които показват продължаваща тенденция за ръст. Приходите от мобилни и фиксирани услуги са се увеличили с 11.5% до 98.8 милиона евро на годишна база, а общите приходи са с 11.8% повече до 122 милиона евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) за периода е 49.8 милиона евро, което е с 13.6% повече спрямо миналата година.

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст във фиксирания и мобилния сегмент, както и на увеличение на приходите от продажба на устройства. При фиксираните услуги се отчита увеличение от 17.1% до 30.2 милиона евро, което се дължи на дигиталните бизнес услуги, ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport и предлагането на повече услуги на съществуващите абонати. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) се е увеличил с 6.9% до 13.4 евро, а броят на фиксирани линии се увеличава с 2.6% до над 1 043 500.

През третото тримесечие А1 има стабилно представяне и в мобилния сегмент като успява да предложи нови услуги на съществуващите клиенти. В резултат на това приходите от мобилни услуги нарастват с 9.2% до 68.6 милиона евро, а средният приход от абонат (ARPU) е с 12.5% повече до 5.9 евро. Добрите резултати на A1 през третото тримесечие се дължат и на по-високите приходи от продажбата на устройства - за периода те са се увеличили с 16.2% до 22.1 милиона евро.

Източник: A1 Telekom Austria Group

Оферти на деня