Globul с над 4,5 милиона клиенти в края на 2012 г.

Globul с над 4,5 милиона клиенти в края на 2012 г.
От Globul обявиха финансовите резултати от дейността си за последното тримесечие на 2012 г. Компанията отчита увеличение на клиентите си с 5,9%, с което общият им брой става над 4,5 милиона. Според данните на компанията насищането на пазара за мобилни услуги в България е близо до 150%.

Общите приходи на Globul за последното тримесечие на миналата година са с 12,9% по-малко на годишна база - 92,4 милиона евро. От компанията съобщават, че това се дължи на намаляването на цените за терминиране, което беше наложено от европейския регулатор, и заради промените в счетоводната политика на компанията, въведени през септември 2012 г. Приходите на Globul от услуги за посочения период са намалели с 20,9%, а приходите преди данъци и такси са спаднали с 27,2% в сравнение със същия период през 2011 г.

Компанията е продължила да регистрира нови потребители на абонаментните си програми и броят им в края на 2012 г. е бил 2,8 милиона, което е с 8% повече, отколкото година по-рано. Абонатите на компанията представляват 62% от общия брой потребители на мобилните услуги на Globul. Броят на потребителите на предплатени услуги обаче също се е увеличил - с 2,8%. Операторът може да се похвали и с увеличаването на потребителите на фиксирани услуги - към края на 2012 г. те са били 220 000. Броят на абонатите на услуги за пренос на данни се е увеличил над два пъти на годишна база.

Средно на месец потребителите на Globul са използвали 156 минути - с 2% повече, отколкото през последното тримесечие на 2011 г. Средният приход от потребител на компанията пък се е увеличил с 25%, или 11,15 лв.
За цялата 2012 г. Globul са реализирали приходи в размер на 377,6 милиона евро - с 8,5% по-малко, отколкото предходната година. Печалбата преди данъци и такси за годината пък е 156,2 милиона евро - с 13,3% по-малко, отколкото за 2011 г.