КРС готви търгове за 4. и 5. GSM оператор

Комисията за регулиране на съобщенията подготвя два нови търга за лицензи за 4. и 5. GSM оператор. Първият от тях е насрочен за 10 декември, а цената му е 57 млн. лв. Лицензът ще бъде национален, за срок от 10 години. Депозитът за участие е 2,5 млн. лв., а стъпката за наддаване - 1 млн. лв. В търга могат да участват български и чужди компании, които са имали най-малко 1 млн. лв. оборот през последната година. За втория лиценз все още не е насрочена дата, но неговата цена ще бъде 38 млн. лв. Депозитът за участие в него е 1,5 млн. лв., а стъпката за наддаване отново е 1 млн. лв.