КРС обещава честоти за 5G мрежи до средата на 2020

КРС обещава честоти за 5G мрежи до средата на 2020

Според председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Иван Димитров по време на форума "5G: интелигентна трансформация и растеж" внедряването на 5G мрежите ще е резултат от държавната политика и координирания подход между всички заинтересувани страни. От думите му стана ясно, че до средата на следващата година ще стартира процедура за предоставяне на честотен ресурс, който ще позволи на телекомите да започнат да изграждат своите мрежи от следващо поколение.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков посочи, че за да се стимулира потреблението, ще трябва да се мисли за мерки за намаляване на първоначалните и годишните такси за спектъра. Според него съвсем скоро Министерски съвет ще направи промяна в тарифите за тези такси. Ще бъде намалена и административната тежест за изграждането на базови станции, защото в момента изискванията са като за водноелектрическа централа. В същото време държавата ще засили здравния контрол.

Представителите на трите оператора очертаха основните проблеми около въвеждането на 5G като нуждата от освобождаване на допълнителен спектър, нова тарифа за лицензионни такси за ползване на този спектър и промяна на съществуващите строителни регулации. "Освобождаването на необходимия спектър възможно най-скоро, при правилните условия и начин, както и на правилните цени, ще има огромен ефект върху разгръщането на 5G", каза Ласло Тот, ръководител "Публична политика" за Европа на Международната асоциация на мобилните оператори (GSMA).

Изследване на Института за политика и икономика към УНСС показва, че до 2028 г. въвеждането на 5G технологиите ще доведе до ръст на българската икономика и принос от близо 12 млрд. долара във всички възможни отрасли на стопанството, включително здравеопазването и земеделието, при приложение на изкуствен интелект и роботика, използващи 5G. Приносът към БВП на интернет на нещата в контекста на използване на 5G ще достигне до 15.2 млрд. долара, а нарастването на електронната търговия може да добави други 2 млрд. долара.

Здравните аспекти от въвеждането на 5G технологии са обект на изследване на екип от водещи специалисти в областта на вътрешните болести, онкологията, кардиологията и неврологията, ръководен от проф. д-р Коста Костов, национален експерт по белодробни болести. "Изискванията към праговите нива на електромагнитните излъчвания от антените за мобилните мрежи в България са поне 45 пъти по-строги, а в някои честотни спектри дори до 100 пъти по-стриктни в сравнение с изискванията, възприети в повечето страни от ЕС", заяви проф. Костов.

"До този момент няма сигурна и надеждно научно потвърдена връзка между електромагнитните полета и възникването на тумори", каза още доц. Чилингирова, специалист по медицинска онкология и член на екипа, проучил данните от научните изследвания до момента. Според нея не е сигурно доказано, че използването на мобилен телефон води до по-голям риск от рак на мозъка и все още няма налични данни от научни изследвания за новите мрежи, които доказват, че 5G крие по-голям риск от сегашните технологии.

Оферти на деня