"М-Тел" обяви нови WiMAX услуги на 3GSM конгреса

По време на 3GSM конгреса в Барселона шефът на "М-Тел" Йозеф Винацер официално обяви търговския старт на две нови услуги - data VPN и Интернет през WiMAX. Първата дава възможност за изграждане на корпоративна виртуална мрежа (VPN) при гарантирана сигурност на връзката. Клиентът заплаща еднократна инсталационна такса от 20 лева за всяка точка за свързване и месечна такса на база на потреблението и броя на свързаните офиси. В бъдеще Wi-VPN ще се предлага заедно с пакет за гласови услуги и достъп до Интернет.
Услугата Интернет през WiMAX (Wi-DSL) е алтернатива на ADSL и кабелния Интернет, като предоставя еднаква скорост при получаване и изпращане на данни за няколко потребителя едновременно. В момента предлаганата максимална скорост е 1024 kbps, без лимит на месечното потребление. Клиентът заплаща еднократна инсталационна такса от 24 лева и месечна такса в зависимост от потрeблението и продължителността на договора.
В средата на годината компанията ще пусне и услугата Wi-office. Тя ще предлага едновременно гласови и Интернет услуги през WiMAX и ще предоставя фиксирана телефония с включени в месечната такса безплатни минути и неограничен Интернет достъп със скорост 1024 kbps. Към нея ще може да се добавят нови гласови и свързани с пренос на данни услуги.

Честито вие намерихте първият код - mbg 1515, изпратете го на 1819 и участвате за голямата награда !