"Мтел" през третото тримесечие

Приходите на Telekom Austria Group за първите 9 месеца на годината са намалели с 3,8% до 3,338 милиарда евро заради цените и натиска от регулаторните органи, показват финансовите резултати на компанията, които бяха публикувани днес. За тримесечието спадът на годишна база е с 1,6% до 1,093 милиарда евро. И тъй като нас ни интересува най-вече представянето на българското подразделение на TAG, ще се спрем по-подробно върху резултатите на "Мтел".

Оказва се, че основните проблеми на оператора са дошли от намаляването на цените за терминиране с 57,5% за националните и със 70,6% за международните разговори. Това, в допълнение към сложната макроикономическа обстановка и силната конкуренция, довели до спад в потреблението и ниски цени, е причина за спад на приходите за тримесечието с 12,2% на годишна база до 115,2 милиона евро. TAG посочва, че "Мтел" е успял да компенсира донякъде с фокусиране върху потребителите на абонамент и чрез насочване на маркетинга към сегмента от потребители с висока стойност. Това е довело до ръст на абонатите с 4,6% до 5,534 милиона. В същото време пазарният дял на оператора е намалял до 47,2% от 48,4% преди година.

Традиционно силен е сегментът на мобилен широколентов достъп до интернет, където потребителите са се увеличили с 82,8% до 324 700. При фиксираните широколентови услуги ръстът на линиите е с 32,9% до 137 900, но приходите от този сегмент са намалели с 1,5% до 4,6 милиона евро заради по-ниските цени. Средният приход от един потребител (ARPU) през тримесечието е намалял с 18,4% до 5,7 евро, което се оправдава с намесата на регулатора и по-ниските цени. Като се изключат регулаторните мерки, спадът е с 8%.

При фиксираните линии ARPU е намалял с 24,4% до 11 евро. Като цяло сравнимата печалба преди облагане с данъци и такси и амортизационни отчисления (EBITDA) на "Мтел" е спаднала за година с 20,2% до 54,5 милиона евро. Операторът е успял да намали оперативните си разходи с 8,5%, а оперативната печалба (EBIT) се е увеличила с 46,8% до 27 милиона евро.