Нова услуга на VIVACOM в помощ на бизнеса с бързооборотни стоки

През първите дни на 2019 VIVACOM разширява своето портфолио от услуги с ново решение за корпоративни клиенти. Продуктът се казва VIVA iBusiness, предоставя се с компанията "Дейзи" и представлява интегриран софтуер за управление на склад и продажби в търговски обекти, ресторанти и други обекти от сектора на бързооборотните потребителски стоки. Решението има уеб базиран интерфейс, така че може да предложи на потребителите постоянен достъп до данни за реалните продажби и статистика за минали периоди плюс възможност за връзка с фискални устройства.

Данните са защитени, а съхраняването им става във VIVACOM Cloud. VIVA iBusiness позволява управление на цялото предприятие – търговски обекти, складове и администрация. Чрез услугата потребителят може да създаде подходящата за себе си асортиментна база и да управлява дистанционно доставките и документооборота си. Софтуерът има функция за създаване на фактури и за водене на складова политика, може да бъде направена и регистрация на продажби на стоки и услуги, да се води постоянен мониторинг и да се правят справки.

Услугата се предлага в 2 пакета – Лайт и Про. Първият включва модули за Продажби, Склад, Ценови правила, Финансови справки, Съставни артикули, Ревизии, Заявки, Счетоводство и други. Месечната му такса е 32 лв. с включени 5000 МВ мобилен интернет. Пакет Про е насочен към ресторанти и освен функционалностите на пакет Лайт включва Сметки по маси и Редактор нефискален принтер. Таксата му на месец с 5000 MB мобилен интернет е 52 лв. Налични са и три допълнителни модула: Допълнителен обект – 7.50 лв. на месец, Допълнителна каса / фискално устройство – 7.50 лв. на месец и Онлайн магазин – 15.00 лв. на месец.