STMicroelectronics ще излезе от партньорството с Ericsson

STMicroelectronics ще излезе от партньорството с Ericsson
Европейският производител на чипове STMicroelectronics, който се бори за подобряване на финансовото си положение, обяви, че до третото тримесечие на следващата година ще продаде своя дял в съвместното предприятие ST-Ericsson. Това е част от новата стратегия компанията да стане по-печеливша. STMicroelectronics се надява оперативният марж да се увеличи бързо до 10%, докато намалява оперативните разходи от средно 600 милиона долара за тримесечие до 650 милиона долара в началото на следващата година.

STMicroelectronics вече обсъжда възможностите с Ericsson за излизане от съвместното предприятие. Бизнесът на компанията беше пряко свързан с производителите на телефони и пострада от спада в продажбите на компании като Nokia и RIM и търси начини за навлизане на други пазари като автомобилен, здравеопазване, фитнес уреди и т.н.