T-Mobile пуска услуга за отдалечена синхронизация

T-Mobile пуска услуга за отдалечена синхронизация
За голяма част от мобилните потребители основното удобство на мобилните телефони е, че съхраняват информация, до която можете да получите достъп във всеки един момент. Затова при загуба или повреда проблемът не е необходимостта от нов телефон, а изгубената информация. За момента решението е да си пазите архив на данните в устройството и да го обновявате редовно. Което обаче невинаги е удобно и възможно. Затова от американското подразделение на T-Mobile предлагат алтернатива: сървър, на който пазите списъка с контактите си и автоматично го синхронизирате с този, който пазите на телефона си. Като за начало услугата ще може да се ползва само с модели телефони Samsung t629, Nokia 6600 и Nokia 3220.