Telekom Austria очаква трудна година

Telekom Austria очаква трудна година
Свирепа конкуренция, регулаторна намеса, трудни макроикономически условия и промени в обменните курсове са предизвикателствата, с които се готви да се бори през тази година Telekom Austria. Собственикът на "Мтел" посочи същите предизвикателства, с които се е борил и през миналата година, и предпочете да не споделя прогнозите си за очакваната печалба през следващите 12 месеца. Вместо това компанията ограничи прогнозите само до такива за приходите и капиталовите разходи.

През тази година Telekom Austria очаква приходи от 4,1 милиарда евро, а капиталовите разходи са оценени на 0,7 милиона евро, като те не включват суми за лицензи, придобивания и инвестиции в спектър. Дивидентът, който акционерите на компанията могат да очакват през 2012 и 2013 г., е 0,05 евро на акция. Телекомът възнамерява да се фокусира върху сегмента потребители с висока стойност в развитите мобилни пазари.

Този подход ще има краткосрочен ефект върху маржините, но мениджърите на компанията смятат, че така ще се осигури оптимална основа за бъдеща стабилизация. Ще продължи процесът на оптимизиране на разходите във всички бизнес сегменти и ще се изпълнява стратегията за конвергенция. Очаква се и засилено търсене на смартфони и мобилни широколентови услуги.