VIVACOM отчита ръст на приходите и печалбата за тримесечието

VIVACOM отчита ръст на приходите и печалбата за тримесечието

Финансовите резултати на VIVACOM за първото тримесечие на годината показват ръст на общите приходи на годишна база с 5.6% до 222.846 милиона лева, а коригираната EBITDA (печалбата преди данъци, лихви и амортизации) се е увеличила с 11.6% до 86.194 милиона лева. Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава и през първото тримесечие е достигнал 41% спрямо 34% преди година.

В края на март компанията е имала 3.048 милиона потребители, което е по-малко с 1.3% спрямо миналата година, а 88.9% от тях са били на срочни договори. Спад има и при абонатите на фиксирани телефони, които за година са намалели с 13.1% до 778 000. Компанията регистрира увеличение при потребителите на фиксиран интернет с 9.7% до 487 000, а броят на домакинствата с покритие на оптична мрежа е нараснал с 4.2% до 1.141 милиона. Ползващите платена телевизия също се увеличават и в края на периода са били с 8.4% повече на годишна база или 451 000, а 47% от тях ползват услугата за интерактивна телевизия.

  • Предполагам, че заради плановете с минути към всички мрежи последните години, много хора с 2-3 сим карти остават само с 1. И заради това и при трите оператора нямаляват абонатите на договор. Друг е въпросът, че в този брой мобилни абонати(важи и за трите телекома) се включват и дейта картите, и М2М услугите.
    Apple_fan
  • [Quote]Правилно ли съм разбрал, че са се увеличили абонатите на срочни договори, а общия спад идва от все по-малко ползватели на предплатени карти?[/Quote] Не точно. Намалели са всички с 41х. -35.6х от срочни и -5.4 от предплатени. Тия със срочен договор са: 3048*0.889 = 2710.2 3088*0.889 = 2745.7 2710.2 - 2745.7 = -35.6
    nkolev_bg