Южна Корея вдига ограниченията за продажби на телефони

Южна Корея вдига ограниченията за продажби на телефони
Досега жителите на Южна Корея можеха да купят мобилен телефон само през някои от местните оператори - KT, SK Telecom и LG U+, а продажбата през други магазини и канали беше забранена. Освен това и операторите не бяха задължени да активират телефони, които са закупени без договор. Това ограничение вече е в миналото след влизането в сила на нови разпоредби на корейската комисия по комуникации, съгласно които устройствата вече могат да бъдат продавани свободно в супермаркети и специализирани магазини и без да е необходимо към тях да се сключва договор за комуникационни услуги. Сега потребителите могат да активират устройствата си към оператора, който пожелаят, а либерализирането на този сектор от пазара ще позволи навлизането в страната на нови играчи.

http://www.theverge.com/2012/5/1/2990802/korea-communications-commission-mobile-phone-sales-law