"М-Тел" раздаде 100 000 лв. по 7 проекта на неправителствени организации

Седем проекта, насочени към социализирането и интегрирането в обществото на деца и възрастни хора у нас, спечелиха пари по специалната грантова програма на на "М-Тел". Спечелилите пари по програмата са кандидатствали по време на конкурса "Грант "М-Тел", който беше обявен в началото на април и беше отворен до 31 май 2008 г. Условията бяха проектите да са с бюджет между 5000 и 20 000 и да имат период на реализиране до 6 месеца. 110 са проектите, за които са получени документи в компанията. Седемте проекта, спечелили финансиране, са: "Компютърна програма за обучение по жестомимичен език" - 12 098 лв., "Качествено образование на всички деца" - 8400 лв., "Достъп до образование на зрително затруднени лица" - 17 220 лв., "Заедно с грижа и обич за преодоляване на самотата и изоставането" - 15 970 лв., "Подкрепа за социална интеграция на незрящи и зрително затруднени в Кюстендил и Перник" - 14 739 лв., и "Национален футболен турнир за хора с увреден слух" - 17 000 лв.