Печалбата преди данъци на GLOBUL за тримесечието расте

Печалбата преди данъци на GLOBUL за тримесечието расте
Telenor обяви финансовите си резултати за тримесечието и в тях, разбира се, има и детайли за представянето на GLOBUL. Според информацията общите приходи на GLOBUL за първото тримесечие на 2014 г. са намалели със 7,3% за година, което според телекома се дължи на по-ниските продажби на мобилни устройства и намаляването на цените за терминиране от страна на регулатора. С последното е свързан и спадът с 1,3% в приходите от услуги. Компанията посочва, че ако този фактор се пренебрегне, намаляването на тези приходи е с 0,3%, а ръстът в сегмента на частните потребители успешно компенсира спада на приходите в корпоративния сегмент, породен от силната конкуренция в него.

Печалбата на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за тримесечието се е увеличила с 8% в сравнение със същия период на миналата година, като ефектът от намалението в общите приходи е бил компенсиран с намаляване на преките разходи и оптимизация на разходите за реклама и администрация. През първите три месеца на годината броят на активните клиенти на компанията е достигнал приблизително 4 милиона, или с 2,9% повече от същия период на 2013 г. Потребителите на абонаментни програми са над 2,7 милиона, или с 4,6% повече за година. Те са близо 70% от всички 4 милиона активни клиенти на оператора.

В приходите от услуги за пренос на данни се отчита ръст от 42%, а абонатите на такива услуги са се увеличили с 48% на годишна база. Нарастват и абонатите на фиксираните услуги на оператора, които в края на периода са почти 260 000. Средното месечно потребление на клиент за периода е 170 минути, или с 2% по-малко на годишна база, а средният приход от потребител се е свил до 10,60 лв., или с 5,3% по-малко, което отново се дължи на по-ниските цени за терминиране. Без този фактор спадът в средния приход от потребител на GLOBUL би бил 1,8%. От компанията посочват, че капиталовите разходи през периода са били малки заради подготовката за предстоящото обновяване на мрежата.