VIVACOM с ново пространство за технологични иновации

VIVACOM с ново пространство за технологични иновации

В кв. "Младост" 1 на София отвори врати ново място за тестване и представяне на интелигентни технологични решения в реална среда. VIVACOM Tech Hall се намира в един от ключовите инфраструктурни обекти на компанията, в който се тестват всички мрежи, оборудване и технологии, преди да влязат в масова употреба, и е снабдено с покритие от разнообразни мрежи като 4.5G, Fiber Net, LoRa и NB IoT. В този център предстои да заработи първо и 5G мрежата на телекома.

Компанията обещава да даде достъп до тези технологии на стартъп компании, предприемачи, бизнес партньори или научни екипи, разработващи смарт решения, да ги тестват в реална среда. Пространството е отворено и за провеждане на събития, конференции, семинари и лекции с фокус върху новите технологии. VIVACOM Tech Hall ще е част и от инициативата за дигитализация на образованието "Образование 4.0", тъй като ще бъде домакин на различни обучения.

На откриването на технологичната лаборатория в кв. „Младост“ 1 бяха демонстрирани много от смарт услугите, които VIVACOM предоставя на своите клиенти като видеонаблюдение, умно паркиране, отчитане на качеството на въздуха, дистанционно отчитане на потреблението на електричество и вода, умно сметосъбиране и умно селско стопанство. Решенията са базирани на предоставяната от телекома мрежа по технологията LoRa за свързване на много на брой устройства.

Смарт паркинг
На 9 паркоместа в подземния гараж на VIVACOM Tech Hall са поставени датчици, които през IoT мрежата LoRaWAN регистрират в реално време дали на тях има паркиран автомобил. Всеки индукционен датчик представлява херметично затворена кутия с батерия, чийто живот е над 7 години. Чрез специален софтуер системата обединява информацията от всички сензори и разполага с клиентски и с управленски нива на достъп.. При надхвърляне на разрешено/платено време за паркиране са налични и предупреждения. Проектът се реализира от VIVACOM и Infosys, а подобна разработка вече работи в част от община Бурагс.

Умен водомер и електромер
Умният водомер отчита дистанционно преминалото през него количество студена вода, включително и със задна дата. Електромерът също може да предава данните за консумацията, а освен може да се управлява дистанционно. Може да предава актуалните стойностите на енергийните регистри по дневна и нощна тарифа, позволява синхронизиране на часовника, отчита актуалното състояние на захранването към клиента и може да се програмира с различни тарифни таблици. Възможно е да управлява и захранването на крайния клиент (включване и изключване). Приложението за отчитане на водомера и електромера има администраторски и клиентски портал, а системата се изгражда в партньорство със „Си Пи Ди Енерджи“.

Видеонаблюдение
Снабдена е с технология за лицево разпознаване, която сравнява лицата със снимките от база данни и при съвпадение може да отпечата снимки или да ги запази като файл. Възможно е търсене в базата данни и автоматично идентифициране на хора чрез преглед на снимки за сходство, а освен това системата може да брои и анализира човекопотока и поведението на посетителите и да разпознава и сравнява регистрационни номера на автомобили в реално време. Разработката се прави в партньорство с Енигма Гард.

Мониторинг на качеството на въздуха
Системата за мониторинг на въздуха прави измервания на ключови параметри за оценка на качеството му. Сред тях са ниво на въглероден окис, на фини прахови частици, влажност на въздуха и атмосферно налягане. Налична е и онлайн платформа за визуализация на измерванията, която включва табло за бърз обзор на качеството на въздуха. Има възможност за надграждане с модели за прогнозиране и анализ на качеството на въздуха за период от 24 до 48 часа. Системата, която се осъществява в партньорство с Develiot, може да се използва в индустриални и градски условия и може да работи до 10 дни без външно захранване.

Умно сметосъбиране
Интелигентното решение за събиране на отпадъците включва непрекъснат мониторинг на контейнерите чрез монтиран с тях сензор, който отчита местоположението и следи за количеството на отпадъците, а освен това може да подаде сигнал за пожар или обръщане на контейнера. Връзката се прави през LoRaWAN мрежата на VIVACOM. Налично е и специално приложение за събиране на отпадъците за водачите в камионите и друг софтуер за гражданите, които могат да видят степента на запълване на контейнерите и да подадат сигнал в случай на нередност. Сензорите са разработени за индустриални условия и са устойчиви на климатични условия, а батерията осигурява автономност до осем години. Партньор на проекта е Soitron.

Умно селско стопанство
IoT решението на VIVACOM и Nokia за умно селско стопанство разчита на станции с 11 сензора, с които се измерват с голяма точност киселинност, температура, атмосферно налягане, RAR, сила и посока на вятъра, количество валежи, UV-A и UV-B радиация и дори могат да се разпознават вредителите. Системата разполага и със сензори в почвата, които мерят влага, температура и соленост. Събраната информация се натрупва в самообучаваща се база данни и се използва за създаването на модели за предсказване и ранно известяване за проблеми. Платформата дава и препоръки за действия от страна на оператора или сама предприема такива (например активиране на напоителна система, промяна на настройките за дълбочина на засяване, задаване на специфични координати за автоматизирани комбайни на слаби площи в масива и други).

Оферти на деня